Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Verš

Texto

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyma

Synonyms

aparyāptam — nezměrná; tat — ta; asmākam — naše; balam — vojenská síla; bhīṣma — praotcem Bhīṣmou; abhirakṣitam — dokonale chráněná; paryāptam — omezená; tu — ovšem; idam — veškerá tato; eteṣām — Pāṇḍuovců; balam — vojenská síla; bhīma — Bhīmou; abhirakṣitam — pečlivě chráněná.

aparyāptam — inconmensurable; tat — eso; asmākam — nuestra; balam — fuerza; bhīṣma — por el abuelo Bhīṣma; abhirakṣitam — perfectamente protegidos; paryāptam — limitada; tu — pero; idam — todo esto; eteṣām — de los Pāṇḍavas; balam — fuerza; bhīma — por Bhīma; abhirakṣitam — cuidadosamente protegida.

Překlad

Translation

Naše síla je nezměrná a dokonale nás chrání praotec Bhīṣma, zatímco síla Pāṇḍuovců, pečlivě chráněných Bhīmou, je omezená.

Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhīṣma, mientras que la fuerza de los Pāṇḍavas, cuidadosamente protegida por Bhīma, es limitada.

Význam

Purport

Duryodhana zde porovnává obě armády. Domnívá se, že síla jeho vojska, které chrání nejzkušenější generál, praotec Bhīṣma, je nezměrná a že síly Pāṇḍuovců, které chrání méně zkušený generál Bhíma—jenž není v Bhīṣmově přítomnosti nikým — jsou omezené. Duryodhana choval vůči Bhīmovi trvalou zášť, neboť dobře věděl, že má-li zahynout, padne jedině rukou Bhīmy. Zároveň si však byl jistý vítězstvím díky přítomnosti Bhīṣmy, který byl mnohem zkušenějším vojevůdcem. Jeho přesvědčení, že vyjde z bitvy vítězně, se zakládalo na uváženém propočtu.

Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhīṣma. En cambio, las fuerzas de los Pāṇḍavas son limitadas, ya que las protege Bhīma, un general de menor experiencia, que ante Bhīṣma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhīma, porque sabía perfectamente bien que, de morir, sería únicamente a manos de Bhīma. Pero, al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhīṣma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada.