Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.7

Текст

сарва-бхӯта̄ни каунтея
пракр̣тим я̄нти ма̄мика̄м
калпа-кш̣айе пунас та̄ни
калпа̄дау виср̣джа̄мй ахам

Дума по дума

сарва-бхӯта̄ни – всички сътворени същества; каунтея – о, сине на Кунтӣ; пракр̣тим – природа; я̄нти – влизат; ма̄мика̄м – моята; калпа-кш̣айе – в края на епохата; пунах̣ – отново; та̄ни – всички тези; калпа-а̄дау – в началото на епохата; виср̣джа̄ми – създавам; ахам – Аз.

Превод

О, сине на Кунтӣ, в края на епохата всички материални проявления влизат в моята природа, а в началото на следващата епоха Аз ги създавам отново чрез моята енергия.

Коментар

Сътворението, поддържането и унищожението на материалното космично проявление са изцяло зависими от върховната воля на Божествената Личност. „В края на епохата“ означава със смъртта на Брахма̄. Брахма̄ живее сто години, а един негов ден се изчислява на 4   300   000   000 наши земни години. Нощта му има същата продължителност. Месецът му има трийсет такива дни и нощи, а годината – дванайсет месеца. След сто такива години, когато Брахма̄ умира, настъпва опустошение или унищожение; това означава, че енергията, проявена от Върховния Бог, отново се прибира в него. И отново, когато е необходимо да се прояви космичният свят, това става по неговата воля. Баху ся̄м – „Въпреки че съм един, Аз ще стана много“. Това е ведически афоризъм (Чха̄ндогя Упаниш̣ад 6.2.3). Той се разширява чрез материалната енергия и цялото космично проявление възниква отново.