Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.33

Текст

ким пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣я̄
бхакта̄ ра̄джарш̣аяс татха̄
анитям асукхам локам
имам пра̄пя бхаджасва ма̄м

Дума по дума

ким – колко; пунах̣ – отново; бра̄хман̣а̄х̣бра̄хман̣и; пун̣я̄х̣ – благочестиви; бхакта̄х̣ – предани; ра̄джа-р̣ш̣аях̣ – святи царе; татха̄ – също; анитям – временно; асукхам – пълна със страдания; локам – планета; имам – тази; пра̄пя – постига; бхаджасва – служи с любов; ма̄м – на мен.

Превод

А колко повече това важи за благочестивите бра̄хман̣и, преданите и святите царе! Така че, щом си дошъл в този временен, пълен със страдания свят, служи ми с любов.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят има различни категории хора, но в края на краищата той не е щастливо място за никого. Тук ясно се казва: анитям асукхам локам – този свят е временен, пълен със страдания и не е подходящ за един здравомислещ джентълмен. Самата Върховна Божествена Личност казва за този свят, че е временен и пълен със страдания. Някои философи, по-специално Ма̄я̄ва̄дӣ философите, твърдят, че този свят не е истински, но от Бхагавад-гӣта̄ разбираме, че светът не е неистински; той е временен. Има разлика между временен и неистински. Този свят е временен, но има друг – вечен. Този свят е пълен с нещастия, а другият е вечен и блажен.

Арджуна е роден в свято царско семейство. И на него Господ казва: „Служи ми предано и скоро се върни при Бога, обратно вкъщи“. Никой не трябва да остава в този временен, пълен със страдания свят. Всеки трябва да се привърже към Върховната Божествена Личност, за да бъде вечно щастлив. Преданото служене на Върховния е единственото решение на всички проблеми за всички хора. Ето защо всеки би трябвало да се насочи към Кр̣ш̣н̣а съзнание и да направи живота си съвършен.