Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.24

Текст

ахам хи сарва-ягя̄на̄м
бхокта̄ ча прабхур ева ча
на ту ма̄м абхиджа̄нанти
таттвена̄таш чяванти те

Дума по дума

ахам – Аз; хи – със сигурност; сарва – на всички; ягя̄на̄м – жертвоприношения; бхокта̄ – наслаждаващият се; ча – и; прабхух̣ – господарят; ева – също; ча – и; на – не; ту – но; ма̄м – мен; абхиджа̄нанти – те познават; таттвена – в действителност; атах̣ – ето защо; чяванти – пропадат; те – те.

Превод

Аз съм единственият наслаждаващ се и господарят на всички жертвоприношения. Ето защо тези, които не познават моята истинска трансцендентална природа, се провалят.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че във ведическата литература са препоръчани различни видове ягя, но всъщност всички те са предназначени за удовлетворение на Върховния Бог. Ягя означава Виш̣н̣у. В трета глава на Бхагавад-гӣта̄ е казано ясно, че трябва да се работи единствено за удовлетворение на Ягя, Виш̣н̣у. Съвършената форма на човешка цивилизация, известна като варн̣а̄шрама дхарма, е специално предназначена за удовлетворяване на Виш̣н̣у. Затова Кр̣ш̣н̣а казва в този стих: „Аз съм наслаждаващият се на всички жертвоприношения, защото Аз съм върховният господар“. Обаче неинтелигентните личности, без да знаят този факт, почитат полубоговете за някаква временна изгода. Затова те пропадат до материално съществуване, далеч от истинската цел на живота. Ако все пак имаме някакво материално желание, по-добре е да помолим Върховния Бог (въпреки че това не е чиста преданост) и така ще постигнем желания резултат.