Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.23

Текст

йе 'пй аня-девата̄-бхакта̄
яджанте шраддхая̄нвита̄х̣
те 'пи ма̄м ева каунтея
яджантй авидхи-пӯрвакам

Дума по дума

йе – тези, които; апи – също; аня – на други; девата̄ – богове; бхакта̄х̣ – предани; яджанте – обожават; шраддхая̄ анвита̄х̣ – с вяра; те – те; апи – също; ма̄м – мен; ева – само; каунтея – о, сине на Кунтӣ; яджанти – обожават; авидхи-пӯрвакам – погрешно.

Превод

О, сине на Кунтӣ, тези, които са предани на различни богове и искрено ги обожават, в действителност обожават само мен, но правят това погрешно.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: „Хората, които почитат полубоговете, не са много интелигентни, въпреки че тази почит косвено се предлага на мен“ – казва Кр̣ш̣н̣а. Например ако поливаме листата и клоните на едно дърво, без да поливаме корена му, това е незнание или неспазване на инструкциите. За да удовлетворим различните части на тялото, би трябвало да дадем храна на стомаха. Полубоговете са, така да се каже, различните служители и ръководители в правителството на Върховния Бог. Трябва да се спазват законите, създадени от правителството, а не от служителите и ръководителите. Тоест трябва да се обожава единствено Върховният. Това от само себе си ще удовлетвори различните му служители. Те са представители на правителството и да им се дава подкуп, е погрешно и незаконно. Това се определя тук като авидхи-пӯрвакам. С други думи, Кр̣ш̣н̣а не одобрява ненужното почитане на полубоговете.