Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.22

Текст

ананя̄ш чинтаянто ма̄м
йе джана̄х̣ парюпа̄сате
теш̣а̄м нитя̄бхиюкта̄на̄м
йога-кш̣емам ваха̄мй ахам

Дума по дума

ананя̄х̣ – които нямат друга цел; чинтаянтах̣ – съсредоточени; ма̄м – върху мен; йе – всички, които; джана̄х̣ – личности; парюпа̄сате – обожават правилно; теш̣а̄м – на тях; нитя – винаги; абхиюкта̄на̄м – установени в преданост; йога – потребностите; кш̣емам – закрила; ваха̄ми – нося; ахам – Аз.

Превод

А на тези, които винаги ме обожават с преданост, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, Аз давам това, което им липсва, и съхранявам това, което имат.

Коментар

Човек, който не може да живее и миг без Кр̣ш̣н̣а съзнание, мисли постоянно за Кр̣ш̣н̣а двайсет и четири часа в денонощието. Той е винаги зает с предано служене – слуша, възпява, помни, отправя молитви, обожава, служи в лотосовите нозе на Бога, отдава други служения, става приятел и напълно се отдава на Бога. Извършвайки тези благоприятни и пълни с духовна енергия дейности, преданият става съвършен в себепознанието и желае единствено да общува с Върховната Божествена Личност. Несъмнено той ще достигне Бога без затруднение. Това се нарича йога. По Божията милост такъв предан никога не се връща обратно в материалния свят. Кш̣ема означава милостивата закрила на Бога. Бог помага на предания да постигне Кр̣ш̣н̣а съзнание чрез йога, а когато той стане напълно Кр̣ш̣н̣а осъзнат, го предпазва от пропадане в мизерния обусловен живот.