Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.18

Текст

гатир бхарта̄ прабхух̣ са̄кш̣ӣ
нива̄сах̣ шаран̣ам сухр̣т
прабхавах̣ пралаях̣ стха̄нам
нидха̄нам бӣджам авяям

Дума по дума

гатих̣ – цел; бхарта̄ – поддръжник; прабхух̣ – Господ; са̄кш̣ӣ – свидетел; нива̄сах̣ – обител; шаран̣ам – убежище; су-хр̣т – най-довереният приятел; прабхавах̣ – сътворението; пралаях̣ – унищожението; стха̄нам – основата; нидха̄нам – вместилище; бӣджам – семе; авяям – вечното.

Превод

Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-скъпият приятел. Аз съм сътворението и унищожението, основата на всичко, вместилището и вечното семе.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Гати означава целта, към която се стремим. Но крайната цел е Кр̣ш̣н̣а, въпреки че хората не я знаят. Всеки, който не познава Кр̣ш̣н̣а, е в заблуда и неговият т.нар. „прогрес“ е само външен или е просто халюцинация. Мнозина се стремят към различни полубогове и със стриктно следване на съответните методи достигат различни планети, известни като Чандралока, Сӯрялока, Индралока, Махарлока и т.н. Но тези локи, или планети, като творения на Кр̣ш̣н̣а едновременно са Кр̣ш̣н̣а и не са Кр̣ш̣н̣а. Понеже са проявления на неговата енергия, те също са Кр̣ш̣н̣а, но в действителност служат само като крачка напред към осъзнаването му. Да се докоснем до различните енергии на Кр̣ш̣н̣а, означава косвено да се докоснем до него. А ако се обърнем направо към Кр̣ш̣н̣а, ще спестим време и енергия. При възможността да се изкачим до последния етаж на сградата с асансьора защо е нужно стъпка по стъпка да използваме стълбището? Всичко се поддържа от енергията на Кр̣ш̣н̣а; следователно без негово покровителство нищо не може да съществува. Той е върховният господар, защото всичко му принадлежи и всичко съществува благодарение на енергията му. Кр̣ш̣н̣а се намира в сърцето на всекиго, Той е върховният свидетел. Местата, където живеем, държавите и планетите са също Кр̣ш̣н̣а. Той е крайното убежище и човек трябва да се подслони при него, за да получи защита или за да се освободи от страданията си. А когато се нуждаем от защита, трябва да знаем, че може да ни защити само жизнена сила. Кр̣ш̣н̣а е върховната жизнена сила. И понеже Той е източникът на рода ни, върховният баща, нямаме по-скъп приятел, нито по-голям доброжелател от него. Кр̣ш̣н̣а е първоизточникът на творението и крайното убежище след унищожението. Той е вечната причина на всички причини.