Skip to main content

ТЕКСТ 16

TEXT 16

Текст

Tekst

ахам кратур ахам ягях̣
свадха̄хам ахам ауш̣адхам
мантро 'хам ахам ева̄джям
ахам агнир ахам хутам
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Дума по дума

Synonyms

ахам – Аз; кратух̣ – ведически ритуал; ахам – Аз; ягях̣ – жертвоприношение, предписано в смр̣ти; свадха̄ – дарове; ахам – Аз; ахам – Аз; ауш̣адхам – лечебна билка; мантрах̣ – трансцендентална мантра; ахам – Аз; ахам – Аз; ева – несъмнено; а̄джям – разтопено масло; ахам – Аз; агних̣ – огън; ахам – Аз; хутам – предлагане.

aham — Mina; kratuḥ — vedalik rituaal; aham — Mina; yajñaḥ — smṛti ohverdus; svadhā — ohvriand; aham — Mina; aham — Mina; auṣadham — ravimtaim; mantraḥ — transtsendentaalne ülistuslaul; aham — Mina; aham — Mina; eva — kindlasti; ājyam — sulatatud või; aham — Mina; agniḥ — tuli; aham — Mina; hutam — ohverdus.

Превод

Translation

Но Аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната билка и трансценденталната мантра. Аз съм маслото и огънят и предлагането.

Kuid Mina olen see, kes on nii rituaal, ohverdus, ohvriand esivanematele, ravimtaim kui ka transtsendentaalne mantra. Mina olen või, ohvrituli ja ohverdus.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Ведическото жертвоприношение Джьотиш̣т̣ома е също Кр̣ш̣н̣а; Той е и Маха̄ ягя, спомената в смр̣ти. Даровете, предложени на Питр̣лока, или жертвоприношението за удовлетворение на Питр̣лока, които са вид лекарство под формата на пречистено масло, са също Кр̣ш̣н̣а. Мантрите, които се произнасят в тази връзка, са също Кр̣ш̣н̣а. И всички ястия, приготвени от млечни продукти за поднасяне в жертвоприношенията, са също Кр̣ш̣н̣а. Огънят е Кр̣ш̣н̣а, защото е един от петте материални елемента, тоест представлява отделена енергия на Кр̣ш̣н̣а. С други думи, жертвоприношенията, препоръчани в карма-ка̄н̣д̣а раздела на Ведите, като цяло са също Кр̣ш̣н̣а. От това следва, че тези, които се занимават с предано служене на Кр̣ш̣н̣а, вече са извършили всички ведически жертвоприношения.

Jyotiṣṭoma nime kandev vedalik ohverdus on samuti Kṛṣṇa, ning samuti on Ta smṛtis mainitud mahā-yajña. Pitṛlokale ohverdatud ohvriannid või Pitṛloka elanike rõõmustamiseks sooritatud ohverdused, mille ohvriandi ehk puhastatud võid peetakse teatud laadi ravimiks, on samuti Kṛṣṇa. Samuti on selle ohverduse käigus lauldavad mantrad Kṛṣṇa, nagu ka paljud piimatoodetest valmistatud ohvriannid. Ka ohvrituli on Kṛṣṇa, sest tuli on üks viiest materiaalsest elemendist ning seega üks Kṛṣṇa eraldiseisvatest energiatest. „Vedade" karma-kāṇḍa alajaotuses soovitatud ohverdused on seega kokkuvõttes kõik Kṛṣṇa. Või, teisisõnu öeldes, tuleb Kṛṣṇat pühendunult teenivat inimest pidada samuti kõiki „Vedades" soovitatud ohverdusi sooritanuks.