Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 9.16

Текст

ахам кратур ахам ягях̣
свадха̄хам ахам ауш̣адхам
мантро 'хам ахам ева̄джям
ахам агнир ахам хутам

Дума по дума

ахам – Аз; кратух̣ – ведически ритуал; ахам – Аз; ягях̣ – жертвоприношение, предписано в смр̣ти; свадха̄ – дарове; ахам – Аз; ахам – Аз; ауш̣адхам – лечебна билка; мантрах̣ – трансцендентална мантра; ахам – Аз; ахам – Аз; ева – несъмнено; а̄джям – разтопено масло; ахам – Аз; агних̣ – огън; ахам – Аз; хутам – предлагане.

Превод

Но Аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната билка и трансценденталната мантра. Аз съм маслото и огънят и предлагането.

Коментар

Ведическото жертвоприношение Джьотиш̣т̣ома е също Кр̣ш̣н̣а; Той е и Маха̄ ягя, спомената в смр̣ти. Даровете, предложени на Питр̣лока, или жертвоприношението за удовлетворение на Питр̣лока, които са вид лекарство под формата на пречистено масло, са също Кр̣ш̣н̣а. Мантрите, които се произнасят в тази връзка, са също Кр̣ш̣н̣а. И всички ястия, приготвени от млечни продукти за поднасяне в жертвоприношенията, са също Кр̣ш̣н̣а. Огънят е Кр̣ш̣н̣а, защото е един от петте материални елемента, тоест представлява отделена енергия на Кр̣ш̣н̣а. С други думи, жертвоприношенията, препоръчани в карма-ка̄н̣д̣а раздела на Ведите, като цяло са също Кр̣ш̣н̣а. От това следва, че тези, които се занимават с предано служене на Кр̣ш̣н̣а, вече са извършили всички ведически жертвоприношения.