Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.8

Текст

абхя̄са-йога-юктена
четаса̄ на̄ня-га̄мина̄
парамам̇ пуруш̣ам̇ дивям̇
я̄ти па̄ртха̄нучинтаян

Дума по дума

абхя̄са-йога – практикувайки медитация; юктена – като е зает; четаса̄ – с ум и интелигентност; на аня-га̄мина̄ – неотклонно; парамам – Върховният; пуруш̣ам – Божествената Личност; дивям – трансцендентална; я̄ти – достига; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; анучинтаян – като мисли постоянно за.

Превод

О, Па̄ртха, този, който медитира върху мен, Върховната Божествена Личност, с ум постоянно и неотклонно зает да ме помни, със сигурност ще ме достигне.

Пояснение

В този стих Бог Кр̣ш̣н̣а подчертава колко е важно да го помним. Паметта за Кр̣ш̣н̣а се възстановява чрез маха̄-мантрата Харе Кр̣ш̣н̣а. Повтарянето и слушането на звуковата вибрация на Върховния Бог завладяват ушите, езика и ума. Тази мистична медитация е много лесна за практикуване и помага да се достигне Върховния. Пуруш̣ам означава наслаждаващ се. Живите същества принадлежат към междинната енергия на Бога, но са материално замърсени. Те се мислят за наслаждаващи се, но не са върховният наслаждаващ се. Тук ясно е казано, че върховният наслаждаващ се е Божествената Личност, в различните си проявления и разширения като На̄ра̄ян̣а, Ва̄судева и т.н.

Мантрувайки Харе Кр̣ш̣н̣а, преданият би могъл постоянно да мисли за своя обект на обожание, Върховния Бог, във всяка една от неговите форми – На̄ра̄ян̣а, Кр̣ш̣н̣а, Ра̄ма и т.н. Тази практика ще го пречисти и в края на живота си, поради постоянното повтаряне, той ще бъде пренесен в царството на Бога. Йога практиката е медитация върху Свръхдушата; така и мантрата Харе Кр̣ш̣н̣а съсредоточава ума върху Върховния. Умът е неустойчив и е необходимо да го принудим да мисли за Кр̣ш̣н̣а. Често се дава пример с гъсеницата, която непрестанно мисли, че иска да стане пеперуда, и затова още в същия живот се превръща в пеперуда. Ако ние постоянно мислим за Кр̣ш̣н̣а, в края на живота си със сигурност ще получим духовно тяло, подобно на тялото на Кр̣ш̣н̣а.