Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.6

Текст

ям ям ва̄пи смаран бха̄вам
тяджатй анте калеварам
там там еваити каунтея
сада̄ тад-бха̄ва-бха̄витах̣

Дума по дума

ям ям – каквото и; ва̄ апи – въобще; смаран – като помни; бха̄вам – природа; тяджати – изоставя; анте – накрая; калеварам – това тяло; там там – подобно; ева – със сигурност; ети – получава; каунтея – о, сине на Кунтӣ; сада̄ – винаги; тат – това; бха̄ва – състояние на съществуване; бха̄витах̣ – помнейки.

Превод

О, сине на Кунтӣ, каквото състояние на съществуване човек помни, когато напуска тялото си, такова състояние ще постигне.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Тук се обяснява процесът на промяна на човешката природа в критичния момент на смъртта. Личност, която в края на живота напуска тялото си, мислейки за Кр̣ш̣н̣а, постига трансценденталната природа на Върховния Бог; и не е вярно, че ако мисли за нещо друго, а не за Кр̣ш̣н̣а, ще постигне същото трансцендентално ниво. Трябва да обърнем особено внимание на този момент. Как човек може да умре в подходящо състояние на ума? Въпреки че бил велика личност, Маха̄ра̄джа Бхарата мислел за едно еленче в мига на смъртта и затова в следващия си живот приел тяло на елен. И макар като елен да помнел миналите си човешки дейности, факт е, че е бил принуден да приеме животинско тяло. Разбира се, мислите на човека се трупат през целия му живот, за да повлияят на мислите му в момента на смъртта – така този живот създава следващия. Ако в настоящия си живот човек живее в гун̣ата на доброто и винаги мисли за Кр̣ш̣н̣а, той ще може да помни Кр̣ш̣н̣а и в края на живота си. Това ще му помогне да се пренесе в трансценденталната природа на Бога. Ако е трансцендентално потопен в служене на Кр̣ш̣н̣а, следващото му тяло ще бъде трансцендентално, духовно, а не материално. Следователно мантруването на Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе е най-добрият метод за успешна смяна на състоянието на съществуване в края на човешкия живот.