Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.21

Текст

авякто 'кш̣ара итй уктас
там а̄хух̣ парама̄м̇ гатим
ям̇ пра̄пя на нивартанте
тад дха̄ма парамам̇ мама

Дума по дума

авяктах̣ – непроявено; акш̣арах̣ – непогрешимо; ити – така; уктах̣ – се казва; там – това; а̄хух̣ – е известно; парама̄м – крайното; гатим – предназначение; ям – което; пра̄пя – като достига; на – никога; нивартанте – се връща; тат – тази; дха̄ма – обител; парамам – върховна; мама – моя.

Превод

Това, което ведантистите описват като непроявено и нетленно, върховното местоназначение, мястото, от което, след като го достигне, човек никога не се завръща – това е моята върховна обител.

Пояснение

Върховната обител на Бог Кр̣ш̣н̣а, е описана в Брахма сам̇хита̄ като чинта̄ман̣и-дха̄ма – място, където се изпълняват всички желания. В тази обител, известна като Голока Вр̣нда̄вана, има много дворци, направени от философски камък. Там растат така наречените „дървета на желанията“, те доставят каквито си пожелаете ястия; има крави, познати като сурабхи, които дават неограничени количества мляко. На това място стотици хиляди богини на щастието (Лакш̣мӣ) служат на Говинда – предвечния Бог, причината на всички причини. Той обича да свири на флейтата си (вен̣ум̇ кван̣антам). Трансценденталната му форма е най-привлекателната във всички светове – очите му са като лотосови листенца, а тялото му е с цвета на облаците. Той е толкова привлекателен, че красотата му превъзхожда красотата на хиляди Купидони. Той носи шафранена дреха, гирлянд на врата и пауново перо в косите си. В Бхагавад-гӣта̄ Бог Кр̣ш̣н̣а само загатва какво представлява личната му обител, Голока Вр̣нда̄вана, най-висшата планета в духовното царство. Брахма сам̇хита̄ предлага живо описание на тази обител. Във ведическата литература (Кат̣ха Упаниш̣ад 1.3.11) се казва, че няма нищо по-висше от обителта на Върховния и тя е крайното местоназначение (пуруш̣а̄н на парам̇ кин̃чит са̄ ка̄ш̣т̣ха̄ са̄ пара̄ гатих̣). От нея няма връщане в материалния свят. Не съществува разлика между върховната обител на Кр̣ш̣н̣а и самия Кр̣ш̣н̣а, защото те са от едно и също качество. На нашата планета, на деветдесет мили югоизточно от Делхи, се намира Вр̣нда̄вана, копие на върховната Голока Вр̣нда̄вана в духовното небе. Когато Кр̣ш̣н̣а е бил на Земята, Той се е забавлявал именно там – във Вр̣нда̄вана, в областта Матхура̄, Индия.