Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.13

Текст

ом̇ итй ека̄кш̣арам̇ брахма
вя̄харан ма̄м анусмаран
ях̣ прая̄ти тяджан дехам̇
са
я̄ти парама̄м̇ гатим

Дума по дума

ом̇ – буквосъчетанието ом̇ (ом̇-ка̄ра); ити – така; ека-акшарам – единствената сричка; брахма – абсолютната; вя̄харан – като вибрира; ма̄м – мен (Кр̣ш̣н̣а); анусмаран – помни; ях̣ – всеки, който; прая̄ти – напуска; тяджан – оставяйки; дехам – тялото; сах̣ – той; я̄ти – достига; парама̄м – върховното; гатим – местоназначение.

Превод

Като следва тази йога практика и повтаря най-висшето съчетание от букви – свещената сричка ом̇, ако мисли за Върховната Божествена Личност в мига на смъртта, със сигурност ще достигне духовните планети.

Пояснение

Тук ясно е заявено, че няма разлика между ом̇, Брахман и Бог Кр̣ш̣н̣а. Безличностният звук на Кр̣ш̣н̣а е ом̇, но и звукът Харе Кр̣ш̣н̣а съдържа ом̇. Повтарянето на Харе Кр̣ш̣н̣а мантра категорично се препоръчва за тази епоха. И ако при напускане на тялото в края на живота си човек повтаря Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, той със сигурност достига една от духовните планети съобразно вида на неговата практика. Преданите на Кр̣ш̣н̣а влизат в планетата на Кр̣ш̣н̣а – Голока Вр̣нда̄вана. За персоналистите има и безброй други планети в духовното небе, известни като Ваикун̣т̣ха, а имперсоналистите остават в брахмаджьоти.