Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.12

Текст

сарва-два̄ра̄н̣и сам̇ямя
мано хр̣ди нирудхя ча
мӯрдхнй а̄дха̄я̄тманах̣ пра̄н̣ам
а̄стхито йога-дха̄ран̣а̄м

Дума по дума

сарва-два̄ра̄н̣и – всички врати на тялото; сам̇ямя – като контролира; манах̣ – умът; хр̣ди – в сърцето; нирудхя – като ограничава; ча – също; мӯрдхни – на главата; а̄дха̄я – установяване; а̄тманах̣ – на душата; пра̄н̣ам – жизненият дъх; а̄стхитах̣ – установен в; йога-дха̄ран̣а̄м – състоянието на йога.

Превод

Един йогӣ е непривързан към сетивните дейности. Той затваря вратите на сетивата, съсредоточава ума в сърцето си, а жизнения дъх – във върха на главата и така се установява в йога.

Пояснение

За да практикува предложената тук йога, човек трябва най-напред да затвори вратите за всякакво сетивно наслаждение. Тази практика се нарича пратя̄ха̄ра, отдръпване на сетивата от сетивните обекти. Сетивните органи за получаване на знание – очи, уши, нос, език и кожа – трябва да бъдат напълно овладени и да не се допуска въвличането им в наслаждение. По този начин умът се съсредоточава върху Свръхдушата в сърцето и жизнената сила се издига до върха на главата. Подробно описание на метода беше изложено в шеста глава. Но както се спомена и преди, тази практика е неподходяща за сегашната епоха. Най-добрият метод е Кр̣ш̣н̣а съзнание. Ако човек е в състояние постоянно да насочва ума си върху Кр̣ш̣н̣а в предано служене, за него е лесно да остава в непрекъснат трансцендентален транс, в сама̄дхи.