Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.11

Текст

яд акш̣арам веда-видо ваданти
вишанти яд ятайо вӣта-ра̄га̄х̣
яд иччханто брахма-чарям чаранти
тат те падам санграхен̣а правакш̣йе

Дума по дума

ят – това, което; акш̣арам – сричката ом; веда-видах̣ – познавачи на Ведите; ваданти – казват; вишанти – проникват; ят – в които; ятаях̣ – велики мъдреци; вӣта-ра̄га̄х̣ – отрекли се от света; ят – това, което; иччхантах̣ – желаещи; брахма-чарям – безбрачие; чаранти – практикува; тат – това; те – на теб; падам – положение; санграхен̣а – накратко; правакш̣йе – ще обясня.

Превод

Учените ведантисти, които произнасят ом-ка̄ра и са велики мъдреци, отрекли се от света, проникват в Брахман. Желаещият това съвършенство дава обет за безбрачие. Сега ще ти обясня накратко начина, по който може да се постигне освобождение.

Коментар

Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а препоръчва на Арджуна да практикува ш̣ат̣-чакра йога, при която жизненият дъх се установява между веждите. Като допуска, че Арджуна може да не е запознат с тази йога, Бог разяснява метода в следващите стихове. Той казва, че Брахман, макар единствен и неповторим, има различни проявления и аспекти. Най-вече за имперсоналистите, акш̣ара, т.е. ом-ка̄ра – сричката ом – е идентична с Брахман. Кр̣ш̣н̣а обяснява тук безличностния Брахман, в който проникват мъдреците, отрекли се от света.

Във ведическата образователна система още от самото начало учениците се обучават да вибрират ом и изучават висшия безличностен Брахман, като живеят заедно с духовния си учител в пълно въздържание от сексуален живот. Така те осъзнават аспектите на Брахман. Тази практика е съществена за духовния напредък на ученика, но днес такъв брахмача̄рӣ живот (без брак и сексуални отношения) не е възможен. Социалната структура на света се е променила толкова много, че да се спазва сексуално въздържание от самото начало на ученическия живот, е невъзможно. Навсякъде по света има учебни заведения за различни области на знанието, но няма признат институт, в който учениците да се обучават в принципите на брахмача̄ря. А без въздържание от сексуален живот духовният напредък става много труден. Според предписанията на свещените книги за тази епоха на Кали Бог Чайтаня е обявил, че няма друг начин за достигане на Върховния, освен повтарянето на святите имена на Бог Кр̣ш̣н̣а: Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе.