Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.43

Текст

татра там буддхи-самйогам
лабхате паурва-дехикам
ятате ча тато бхӯях̣
самсиддхау куру-нандана

Дума по дума

татра – тогава; там – това; буддхи-самйогам – съживяване на съзнанието; лабхате – достига; паурва-дехикам – от предишното тяло; ятате – той се стреми; ча – също; татах̣ – след това; бхӯях̣ – отново; самсиддхау – за съвършенство; куру-нандана – о, сине на Куру.

Превод

Когато получи такова раждане, той пробужда божественото си съзнание от предишния живот и отново се опитва да напредне, за да достигне пълен успех, о, сине на Куру.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Цар Бхарата, който в третото си раждане се появява в семейство на достоен бра̄хман̣а, е пример за човек, пробудил духовното си съзнание от предишен живот. Цар Бхарата бил император на света и от времето на неговото царуване полубоговете наричат тази планета Бха̄рата-варш̣а. Преди това тя е била известна като Ила̄вр̣та-варш̣а. Императорът още съвсем млад се отказва от трона, за да постигне духовно съвършенство, но не успява. В следващия си живот той се ражда в семейството на достоен бра̄хман̣а под името Джад̣а Бхарата, защото живеел усамотено и не говорел с никого. По-късно цар Рахӯган̣а разпознава в него най-великия трансценденталист. От историята на неговия живот можем да разберем, че духовните стремежи, или практикуването на йога, никога не са напразни. По милостта на Бога всеки трансценденталист отново и отново получава благоприятната възможност да постигне пълно съвършенство в Кр̣ш̣н̣а съзнание.