Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.41

Текст

пра̄пя пун̣я-кр̣та̄м лока̄н
уш̣итва̄ ша̄шватӣх̣ сама̄х̣
шучӣна̄м шрӣмата̄м гехе
йога-бхраш̣т̣о 'бхиджа̄яте

Дума по дума

пра̄пя – след като достигне; пун̣я-кр̣та̄м – на всички, извършвали благочестиви дейности; лока̄н – планети; уш̣итва̄ – след като обитава; ша̄шватӣх̣ – много; сама̄х̣ – години; шучӣна̄м – на добродетелните; шрӣ-мата̄м – на преуспяващите; гехе – в дома; йога-бхраш̣т̣ах̣ – паднал от пътя на себепознанието; абхиджа̄яте – се ражда.

Превод

Неуспелият йогӣ след много, много години, прекарани в наслаждение на планетите, където живеят благочестивите живи същества, се ражда в добродетелно или в богато аристократично семейство.

Коментар

Има два вида неуспели йогӣ: едните падат, след като са направили много малък напредък, а другите падат след дълго практикуване на йога. Първите отиват на висшите планети, където се допускат само благочестиви живи същества. След продължителен живот там те се връщат обратно на тази планета, за да се родят в семейство на добродетелни бра̄хман̣и-ваиш̣н̣ави или в семейство на търговци аристократи.

Истинската цел на йога е да се постигне висшето съвършенство – Кр̣ш̣н̣а съзнание, – както е обяснено в последния стих на тази глава. Но на ония, които не са достатъчно упорити и се провалят поради материални изкушения, се позволява, по милостта на Бога, да задоволят напълно материалните си склонности. След това те получават възможност да живеят заможно в благочестиви или аристократични семейства. Родените в такива семейства могат да се възползват от благоприятните условия и да опитат да се издигнат до пълно Кр̣ш̣н̣а съзнание.