Skip to main content

ТЕКСТ 28

TEXT 28

Текст

Tekst

юн̃джанн евам сада̄тма̄нам
йогӣ вигата-калмаш̣ах̣
сукхена брахма-самспаршам
атянтам сукхам ашнуте
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Дума по дума

Synonyms

юн̃джан – практикуващ йога; евам – по такъв начин; сада̄ – винаги; а̄тма̄нам – душата; йогӣ – човек, който е в досег с Върховната Душа; вигата – освободен от; калмаш̣ах̣ – материалното замърсяване; сукхена – в трансцендентално щастие; брахма-самспаршам – в постоянен контакт с Върховния; атянтам – висше; сукхам – щастие; ашнуте – постига.

yuñjan — praktiseerides joogat; evam — sedasi; sadā — alati; ātmānam — hing; yogī — see, kes on ühenduses Kõigekõrgema Hingega; vigata — vabanenud; kalmaṣaḥ — kogu materiaalsest saastast; sukhena — transtsendentaalses õnnes; brahma-saṁsparśam — olles pidevalt ühenduses Kõigekõrgemaga; atyantam — kõrgeima; sukham — õnne; aśnute — saavutab.

Превод

Translation

По този начин себевладеещият се йогӣ, с постоянна йога практика, се освобождава от цялото материално замърсяване и достига висшето ниво на съвършено щастие в трансценденталното любовно служене на Бога.

Sel viisil vabaneb pidevalt joogat praktiseeriv, ennast kontrolliv joogi kogu materiaalsest saastast ning saavutab täiusliku õnne kõrgeima tasandi Jumala teenimises transtsendentaalse armastusega.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Себепознание означава човек да разбере органично присъщата си позиция по отношение на Върховния. Индивидуалната душа е неделима частица от Върховния и нейната позиция е да му служи. Тази трансцендентална връзка с Бога се нарича брахма-самспарша.

Eneseteadvustamine tähendab oma algolemusliku positsiooni mõistmist Kõigekõrgema suhtes. Individuaalne hing on Kõigekõrgema lahutamatu osake ning tema positsiooniks on tegeleda Jumala transtsendentaalse teenimisega. Seda transtsendentaalset suhtlemist Jumalaga nimetatakse brahma-saṁsparśaks.