Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.11-12

Текст

шучау деше пратиш̣т̣ха̄пя
стхирам а̄санам а̄тманах̣
на̄тй-уччхритам на̄ти-нӣчам
чаила̄джина-кушоттарам
татраика̄грам манах̣ кр̣тва̄
ята-читтендрия-криях̣
упавишя̄сане юн̃джя̄д
йогам а̄тма-вишуддхайе

Дума по дума

шучау – на свята; деше – местност; пратиш̣т̣ха̄пя – като постави; стхирам – стабилно; а̄санам – място; а̄тманах̣ – негово собствено; на – нито; ати – много; уччхритам – високо; на – нито; ати – много; нӣчам – ниско; чаила-аджина – на мек плат и еленова кожа; куша – и трева куша; уттарам – като покрива; татра – след това; ека-аграм – с еднопосочно внимание; манах̣ – ума; кр̣тва̄ – прави; ята-читта – като контролира ума; индрия – сетива; криях̣ – и дейности; упавишя – като седи; а̄сане – на мястото; юн̃джя̄т – трябва да изпълнява; йогамйога практика; а̄тма – сърцето; вишуддхайе – за да пречисти.

Превод

За да практикува йога, човек трябва да отиде на уединено място, да постели на земята трева куша, след това да я покрие с еленова кожа и мек плат. Мястото не бива да бъде нито твърде високо, нито твърде ниско и трябва да е разположено в свята местност. Той трябва да седне в устойчива поза и да практикува йога, за да пречисти сърцето си, като контролира ума, сетивата и дейностите си и съсредоточава ума в една точка.

Коментар

Под „свято място“ тук се разбират местата за поклонение. В Индия йогӣте – трансценденталисти или предани – напускат домовете си и отиват да живеят на свети места, като Прая̄га, Матхура̄, Вр̣нда̄вана, Хр̣ш̣ӣкеша и Хардвар, за да практикуват йога в усамотение край свещени реки като Ямуна̄ и Ганг. Но често това е невъзможно, особено за западните хора. Така наречените йога дружества в големите градове може да преуспяват в извличането на материална изгода, но никак не са подходящи за истинска йога практика. Човек, който не се контролира и има неспокоен ум, не може да практикува медитация. В Бр̣хан-на̄радӣя Пура̄н̣а се казва, че в Кали-юга (настоящата епоха) най-доброто средство за постигане на духовно познание е възпяването на святото име на Бога, защото хората не живеят дълго, бавни са в духовния напредък и непрекъснато са изпълнени с тревоги.

харер на̄ма харер на̄ма
харер на̄маива кевалам
калау на̄стй ева на̄стй ева
на̄стй ева гатир анятха̄

„В тази епоха на конфликти и лицемерие единственото средство за спасение е възпяването на святото име на Бога. Няма друг път. Няма друг път. Няма друг път.“