Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 5.24

Текст

йо 'нтах̣-сукхо 'нтар-а̄ра̄мас
татха̄нтар-джьотир ева ях̣
са йогӣ брахма-нирва̄н̣ам̇
брахма-бхӯто 'дхигаччхати

Дума по дума

ях̣ – човек, който; антах̣-сукхах̣ – щастлив отвътре; антах̣-а̄ра̄мах̣ – наслаждава се отвътре; татха̄ – както и; антах̣-джьотих̣ – като се обръща навътре; ева – несъмнено; ях̣ – всеки; сах̣ – той; йогӣ – мистик; брахма-нирва̄н̣ам – освобождение във Върховния; брахма-бхӯтах̣ – себепознание; адхигаччхати – достига.

Превод

Съвършен мистик е този, чието щастие е вътре в него; той действа и се наслаждава вътре в себе си и целта му е навътре. Той е освободен във Върховния и накрая достига Върховния.

Пояснение

Ако човек не е способен да изпита щастие отвътре, как би могъл да се откаже от външните си занимания, с които преследва повърхностно щастие? Освободеният се радва на реално изпитано щастие. Той може да седи спокойно където и да е и да се наслаждава на вътрешния си живот; външното материално щастие не го привлича. Това състояние се нарича брахма-бхӯта и когато го достигне, човек със сигурност ще се върне обратно при Бога, обратно вкъщи.