Skip to main content

ТЕКСТ 14

TEXT 14

Текст

Tekst

на картр̣твам на карма̄н̣и
локася ср̣джати прабхух̣
на карма-пхала-самйогам
свабха̄вас ту правартате
na kartṛtvaṁ na karmāṇi
lokasya sṛjati prabhuḥ
na karma-phala-saṁyogaṁ
svabhāvas tu pravartate

Дума по дума

Synonyms

на – никога; картр̣твам – собственост; на – нито; карма̄н̣и – дейности; локася – на хората; ср̣джати – създава; прабхух̣ – господарят на града на тялото; на – нито; карма-пхала – с резултатите на дейностите; самйогам – връзка; свабха̄вах̣гун̣ите на материалната природа; ту – но; правартате – действат.

na — mitte kunagi; kartṛtvam — omandiõigust; na — ega; karmāṇi — tegevusi; lokasya — inimeste; sṛjati — loob; prabhuḥ — keha linna valitseja; na — ega; karma-phala — tegevuste tulemustega; saṁyogam — kokkupuudet; svabhāvaḥ — materiaalse looduse guṇad; tu — aga; pravartate — tegutsevad.

Превод

Translation

Въплътената душа, господар на града на тялото, не поражда дейностите, не принуждава хората да действат, нито създава плодовете на действието. Всичко това се извършва от гун̣ите на материалната природа.

Kehastunud vaim, kes on oma keha linna valitseja, ei tegutse, ei sunni kedagi tegutsema ega loo tegevuste vilju. Kõike seda teevad materiaalse looduse guṇad.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Живото същество, както ще бъде обяснено в седма глава, е една от енергиите на Върховния; тази енергия (или природа) е различна от материята – друга, по-нисша природа на Бога. Така или иначе, от незапомнени времена, по-висшата природа, т.е. живото същество, е влязло в досег с материалната природа. Временното тяло, материалното убежище, което живото същество получава, е причина за различни дейности и произтичащите от тях последици. В атмосферата на обусловеност човек страда от резултата на телесните дейности, защото погрешно се отъждествява с тялото. Невежеството, натрупано от незапомнени времена, причинява телесните страдания и нещастия. Веднага щом се разграничи от дейностите на тялото, живото същество се освобождава и от последиците им. Докато е в града на тялото, то изглежда негов господар, но в действителност нито го притежава, нито владее действията му и техните последици. То е просто сред материалния океан и се бори за съществуване. Водите на океана го подхвърлят и то няма власт над тях. Най-доброто разрешение за него е да се измъкне от водата с помощта на трансцендентално Кр̣ш̣н̣а съзнание. Само това ще го спаси от целия хаос.

Nagu selgitatakse seitsmendas peatükis, on elusolend üks Kõigekõrgema Jumala energiatest või loodustest, kuid ta on mateeriast – Jumal teisest, madalamast loodusest – lahus seisev. Ühel või teisel põhjusel on elusolend olnud materiaalse loodusega seotud juba alates mäletamatutest aegadest. See ajalik keha või tema materiaalne elupaik, mille ta omandab, on põhjuseks erinevatele tegevustele ning nende tagajärgedele. Elades sellisest keskkonnast sõltuvalt, kannatab elusolend, end teadmatusest oma kehaga samastades, oma keha tegevuste tõttu. See on nimelt teadmatus, mille mõju alla elusolend on sattunud juba mäletamatutest aegadest alates ning mis põhjustab muret ja kannatusi. Niipea kui elusolend tõuseb kõrgemale oma kehaliste tegevuste tasandilt, saab ta vabaks ka oma tegude järelmõjudest. Nii kaua kui ta asub keha linnas, näib ta olevat selle valitseja, kuid tegelikult pole ta oma tegevuste ja nende tagajärgede omanik ega ka valitseja. Ta asub vaid keset materiaalset ookeani, võitlemas ellujäämise eest. Ookeanilained heidavad teda ühest paigast teise ning ta ei oma nende üle mingit kontrolli. Parim lahendus tema jaoks on pääseda transtsendentaalse Kṛṣṇa teadvuse abil kuivale. Üksnes see võib teda tormi käest päästa.