Skip to main content

ТЕКСТ 14

TEXT 14

Текст

Tekst

на картр̣твам на карма̄н̣и
локася ср̣джати прабхух̣
на карма-пхала-самйогам
свабха̄вас ту правартате
na kartṛtvaṁ na karmāṇi
lokasya sṛjati prabhuḥ
na karma-phala-saṁyogaṁ
svabhāvas tu pravartate

Дума по дума

Synonyms

на – никога; картр̣твам – собственост; на – нито; карма̄н̣и – дейности; локася – на хората; ср̣джати – създава; прабхух̣ – господарят на града на тялото; на – нито; карма-пхала – с резултатите на дейностите; самйогам – връзка; свабха̄вах̣гун̣ите на материалната природа; ту – но; правартате – действат.

na — aldrig; kartṛtvam — ejerskab; na — ej heller; karmāṇi — aktiviteter; lokasya — folks; sṛjati — han skaber; prabhuḥ — herren over kroppens by; na — ej heller; karma-phala — til handlingernes resultater; saṁyogam — forbindelsen; svabhāvaḥ — den materielle naturs kvaliteter; tu — men; pravartate — virker.

Превод

Translation

Въплътената душа, господар на града на тялото, не поражда дейностите, не принуждава хората да действат, нито създава плодовете на действието. Всичко това се извършва от гун̣ите на материалната природа.

Den legemliggjorte ånd, der er herre over sin krops by, hverken skaber handlinger, får folk til at handle eller skaber handlingens frugter. Alt dette iværksættes af den materielle naturs kvaliteter.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Живото същество, както ще бъде обяснено в седма глава, е една от енергиите на Върховния; тази енергия (или природа) е различна от материята – друга, по-нисша природа на Бога. Така или иначе, от незапомнени времена, по-висшата природа, т.е. живото същество, е влязло в досег с материалната природа. Временното тяло, материалното убежище, което живото същество получава, е причина за различни дейности и произтичащите от тях последици. В атмосферата на обусловеност човек страда от резултата на телесните дейности, защото погрешно се отъждествява с тялото. Невежеството, натрупано от незапомнени времена, причинява телесните страдания и нещастия. Веднага щом се разграничи от дейностите на тялото, живото същество се освобождава и от последиците им. Докато е в града на тялото, то изглежда негов господар, но в действителност нито го притежава, нито владее действията му и техните последици. То е просто сред материалния океан и се бори за съществуване. Водите на океана го подхвърлят и то няма власт над тях. Най-доброто разрешение за него е да се измъкне от водата с помощта на трансцендентално Кр̣ш̣н̣а съзнание. Само това ще го спаси от целия хаос.

FORKLARING: Som det vil blive forklaret i kapitel 7, er det levende væsen en af den Højeste Herres energier eller naturer, men er forskellig fra materie, der er en anden af Herrens naturer og kaldes den lavere natur. På en eller anden måde har den højere natur, det levende væsen, i umindelige tider været i kontakt med den materielle natur. Den midlertidige krop eller materielle bolig, som han får, er årsag til forskellige handlinger og deres resulterende reaktioner. Når man lever i en sådan betinget atmosfære, lider man under resultaterne af kroppens handlinger ved (i uvidenhed) at identificere sig med kroppen. Det er denne uvidenhed, som man har tilegnet sig for umindelige tider siden, der er årsag til kropslig lidelse og elendighed. Så snart det levende væsen lægger afstand til kroppens handlinger, bliver han også fri for reaktionerne. Så længe man befinder sig i kroppens by, ser man ud til at være dens hersker, men i virkeligheden er man hverken dens ejer eller herre over dens handlinger og reaktioner. Man befinder sig blot midt i det materielle hav i kamp for tilværelsen. Havets bølger kaster én rundt, og man har ingen kontrol over dem. Den bedste løsning, som man har, er at komme ud af vandet ved hjælp af transcendental Kṛṣṇa-bevidsthed. Det er det eneste, der kan redde én fra al virvaret.