Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 5.13

Текст

сарва-карма̄н̣и манаса̄
санняся̄сте сукхам вашӣ
нава-два̄ре пуре дехӣ
наива курван на ка̄раян

Дума по дума

сарва – всички; карма̄н̣и – дейности; манаса̄ – в ума; санняся – като изоставя; а̄сте – остава; сукхам – в щастие; вашӣ – който се владее; нава-два̄ре – на мястото, където има девет врати; пуре – в града; дехӣ – въплътената душа; на – никога; ева – несъмнено; курван – като прави нещо; на – не; ка̄раян – става причина да бъде направено.

Превод

Когато въплътеното живо същество владее природата си и мислено се отрича от всички дейности, то щастливо живее в града с девет врати (материалното тяло), без да действа и без да причинява действие.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ:<~>Въплътената душа живее в град с девет врати. Дейностите на тялото, или образно казано, градът на тялото, са естествено направлявани от съответните гун̣и на природата. Душата е подвластна на състоянията на тялото, но ако пожелае, тя може да ги превъзмогне. Понеже е забравила по-висшата си природа, тя се отъждествява с него и страда. С Кр̣ш̣н̣а съзнание тя може да възстанови истинската си позиция и така да се измъкне от затвора на тялото. Когато се посвети на Кр̣ш̣н̣а съзнание, човек се откъсва от телесните дейности. Чрез такъв овладян живот той променя начина си на мислене и живее щастливо в града с деветте врати. Тези девет врати са описани по следния начин:

нава-два̄ре пуре дехӣ
хамсо лела̄яте бахих̣
вашӣ сарвася локася
стха̄варася чарася ча

„Бог, Върховната Личност, който живее в тялото на живото същество, е господар на живите същества из цялата Вселена. Всяко тяло има девет врати (две очи, две ноздри, две уши, уста, анус и гениталии). Живото същество в обусловеното си състояние се отъждествява с тялото, но когато се отъждестви с Бога вътре в себе си, то става свободно като Бога дори да е в това тяло“ (Швета̄ш̣ватара Упаниш̣ад 3.18).

Една Кр̣ш̣н̣а осъзната личност е свободна както от външните, така и от вътрешните дейности на материалното тяло.