Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.4

Текст

арджуна ува̄ча
апарам бхавато джанма
парам джанма вивасватах̣
катхам етад виджа̄нӣя̄м
твам а̄дау проктава̄н ити

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча  – Арджуна каза; апарам – по-млад; бхаватах̣ – твое; джанма – раждане; парам – по-висше; джанма – раждане; вивасватах̣ – на бога на Слънцето; катхам – как; етат – това; виджа̄нӣя̄м – ще разбера ли; твам – и; а̄дау – в началото; проктава̄н – обучи; ити – така.

Превод

Арджуна каза: Вивасва̄н, богът на Слънцето, се е родил преди теб. Как да разбирам това, че си разкрил тази наука първо на него?

Коментар

Арджуна е велик предан на Бога. Как е възможно да се усъмни в думите на Кр̣ш̣н̣а? В действителност Арджуна пита не заради себе си, а заради невярващите във Върховната Божествена Личност и заради демоните, които отказват да приемат, че Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. Единствено заради тях Арджуна задава този въпрос, като че ли не знае нищо за Божествената Личност, Кр̣ш̣н̣а. Както ще стане ясно от десета глава, той прекрасно знае, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност, източникът на всичко съществуващо и най-висше проявление на Абсолютната Истина. Разбира се, Кр̣ш̣н̣а се появява на тази земя и като син на Девакӣ. Обикновеният човек трудно ще разбере как при това Той остава все същият Върховен Бог, вечен и изначален. За да изясни този въпрос, Арджуна пита Кр̣ш̣н̣а, така че самият Той да даде авторитетен отговор. От незапомнени времена до днес целият свят приема Кр̣ш̣н̣а за висш авторитет, само демоните го отричат. И тъй като всички приемат Кр̣ш̣н̣а за авторитет, Арджуна поставя този въпрос пред него, за да може Той лично да опише себе си, а не да бъде описван от демони, опитващи се да изопачат истината за него, като го представят по начин, приемлив за тях и последователите им. Всеки има интерес да познава науката за Кр̣ш̣н̣а. Затова, когато Той лично говори за себе си, това е благотворно за всички светове. Подобни обяснения от самия Кр̣ш̣н̣а могат да се сторят странни на демоните, защото те подхождат към Кр̣ш̣н̣а от собствената си гледна точка, но преданите приемат с радост всичко, казано от Бога. Преданите винаги ще благоговеят пред авторитетните наставления на Кр̣ш̣н̣а, защото постоянно се стремят да узнаят все повече и повече за него. Атеистите, приели Кр̣ш̣н̣а за обикновен човек, могат по този начин да узнаят, че Той е свръхчовешко същество, че е сач-чид-а̄нанда-виграха (олицетворение на вечността, блаженството и знанието), че е трансцендентален, че е над влиянието на гун̣ите на материалната природа и се намира извън времето и пространството. Преданите на Кр̣ш̣н̣а, като Арджуна, никога не се съмняват в божествената му природа. Зададеният от Арджуна въпрос е просто опит на един предан да опровергае мнението на атеистите, които считат Кр̣ш̣н̣а за обикновено човешко същество, подвластно на гун̣ите на материалната природа.