Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.39

Текст

шраддха̄ва̄л лабхате гя̄нам
тат-парах̣ самятендриях̣
гя̄нам лабдхва̄ пара̄м ша̄нтим
ачирен̣а̄дхигаччхати

Дума по дума

шраддха̄-ва̄н – вярващ човек; лабхате – постига; гя̄нам – знание; тат-парах̣ – много привързан към него; самята – контролиран; индриях̣ – сетива; гя̄нам – знание; лабдхва̄ – като е постигнал; пара̄м – трансцендентално; ша̄нтим – покой; ачирен̣а – много скоро; адхигаччхати – достига.

Превод

Вярващият, посветил се на трансценденталното знание и обуздал сетивата си, е достоен да получи това знание и да постигне най-висш духовен мир.

Коментар

Такова знание в Кр̣ш̣н̣а съзнание се постига от непоколебимо вярващия в Кр̣ш̣н̣а. Вярващ е този, който знае, че просто като действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание, ще достигне висше съвършенство. Тази вяра се появява с предано служене и с повтаряне на Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, което изчиства човешкото сърце от цялото материално замърсяване. Освен това необходимо е да се обуздаят сетивата. С вяра в Кр̣ш̣н̣а и с овладени сетива лесно и бързо се прониква в науката за Кр̣ш̣н̣а съзнание.