Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.30

Текст

сарве 'пй ете ягя-видо
ягя-кш̣апита-калмаш̣а̄х̣
ягя-шиш̣т̣а̄мр̣та-бхуджо
я̄нти брахма сана̄танам

Дума по дума

сарве – всички; апи – въпреки че външно са различни; ете – тези; ягя-видах̣ – запознати с целта на жертвоприношението; ягя-кш̣апита – пречистени в резултат на тези действия; калмаш̣а̄х̣ – от греховни последици; ягя-шиш̣т̣а – от резултата на ягя; амр̣та-бхуджах̣ – вкусилите този нектар; я̄нти – достигат; брахма – върховната; сана̄танам – вечна атмосфера.

Превод

Всички те, знаещите истинската цел на жертвоприношението, се очистват от греховни последици и вкусили нектарния резултат от тези жертвоприношения, достигат вечната духовна атмосфера.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: От приведените по-горе описания на различните жертвоприношения (жертва на притежанията, изучаване на Ведите и философските учения и занимания с йога) става ясно, че всички те имат една цел – да обуздаят сетивата. Сетивното наслаждение е основна причина за материалното съществуване. И докато не го отстрани, човек няма шанс да достигне вечното ниво на пълно знание, пълно блаженство и съвършен живот. Това вечно ниво се намира във вечната атмосфера на Брахман. Изброените жертвоприношения пречистват от греховните последици на материалното съществуване. И така, напредвайки, човек не само става щастлив и богат в този живот, но накрая влиза във вечното Божие царство – слива се със сиянието на безличностния Брахман или общува с Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а.