Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.3

Текст

са ева̄ям̇ мая̄ те 'дя
йогах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бхакто 'си ме сакха̄ чети
рахасям̇ хй етад уттамам

Дума по дума

сах̣ – същата; ева – несъмнено; аям – тази; мая̄ – от мен; те – на теб; адя – днес; йогах̣ – науката за йога; проктах̣ – изговорена; пура̄танах̣ – много древна; бхактах̣ – предан; аси – ти си; ме – мой; сакха̄ – приятел; ча – също; ити – затова; рахасям – тайна; хи – несъмнено; етат – тази; уттамам – трансцендентална.

Превод

Сега ти разкривам тази древна наука за връзката с Върховния, защото си мой предан и приятел, и можеш да проникнеш в божествената ѝ тайна.

Пояснение

Има две категории хора – предани и демони. Бог избира Арджуна за приемник на тази велика наука, защото е предан на Бога, докато за демоните тя е непостижимо тайнство. Съществуват множество издания на тази велика книга. Към някои от тях коментарите са написани от предани, а към други – от демони. Тълкуванието на текстовете от преданите е истинно, а това на демоните е безполезно. Арджуна приема Шрӣ Кр̣ш̣н̣а като Върховната Божествена Личност и всеки коментар върху Гӣта̄, следващ примера на Арджуна, е истинско предано служене за каузата на тази велика наука. Демоните обаче отказват да приемат Бог Кр̣ш̣н̣а такъв, какъвто е. Вместо това съчиняват някакви измислици за Кр̣ш̣н̣а и така отклоняват читателите от пътя на неговите наставления. Този стих е предупреждение за съществуването на пътища, водещи в грешна посока. Би трябвало да следваме ученическата приемственост, започнала с Арджуна, и по този начин да се възползваме от великата наука на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄.