Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.20

Текст

тяктва̄ карма-пхала̄саṅгам̇
нитя-тр̣пто нира̄шраях̣
карман̣й абхиправр̣тто 'пи
наива кин̃чит кароти сах̣

Дума по дума

тяктва̄ – изоставил; карма-пхала-а̄саṅгам – привързаност към плода от дейността; нитя – винаги; тр̣птах̣ – е удовлетворен; нира̄шраях̣ – без подслон; карман̣и – в дейност; абхиправр̣ттах̣ – е напълно зает; апи – въпреки; на – не; ева – несъмнено; кин̃чит – нищо; кароти – върши; сах̣ – той.

Превод

Изоставил привързаността към резултата от своите дейности, винаги удовлетворен и независим, той не извършва кармично действие, макар да предприема всякакви начинания.

Пояснение

Тази свобода от робството на кармичните действия е възможна само в Кр̣ш̣н̣а съзнание, когато всичко се върши за Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият действа, движен от чиста любов към Върховната Божествена Личност, и затова не е привързан към резултата от действието. Той не е привързан дори към поддържането на собственото си съществуване, защото във всичко се уповава на Кр̣ш̣н̣а. Не се стреми да притежава вещи, нито да съхранява това, което вече има. Старае се да изпълнява дълга си възможно най-добре, за всичко друго разчита на Кр̣ш̣н̣а. Такава непривързана личност винаги е освободена от последиците – добри или лоши; все едно не прави нищо. В това се състои особеността на акарма, т.е. на дейностите без кармични последици. Следователно всяка друга дейност, освен тази в Кр̣ш̣н̣а съзнание, обвързва извършителя и това е същността на викарма, както вече беше обяснено.