Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.15

Текст

евам гя̄тва̄ кр̣там карма
пӯрваир апи мумукш̣убхих̣
куру кармаива тасма̄т твам
пӯрваих̣ пӯрва-тарам кр̣там

Дума по дума

евам – така; гя̄тва̄ – като знае добре; кр̣там – беше извършена; карма – работа; пӯрваих̣ – от предишни авторитети; апи – наистина; мумукш̣убхих̣ – които постигнаха освобождение; куру – просто извършвай; карма – предписан дълг; ева – несъмнено; тасма̄т – затова; твам – ти; пӯрваих̣ – от предшествениците; пӯрва-тарам – в древността; кр̣там – както са извършени

Превод

В древността всички освободени души са действали с това разбиране за моята трансцендентална природа. Затова изпълни дълга си, като следваш техния пример.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории хора. Едните са със замърсени от материални желания сърца, а другите са свободни от желания. Кр̣ш̣н̣а съзнание влияе еднакво благотворно и върху едните, и върху другите. Замърсените могат да се възползват от метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание и постепенно да се пречистят, следвайки регулиращите принципи на преданото служене. Пречистените от материалните замърсявания могат да продължат с дейностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание, така че другите да следват техния пример за свое собствено добро. В началото някои не особено интелигентни личности искат да прекратят всякаква дейност, защото нямат разбиране за Кр̣ш̣н̣а съзнание. Но Кр̣ш̣н̣а не одобрява желанието на Арджуна да прекрати действията си на бойното поле. Просто трябва да се научим как да действаме. По-добре да действаме заради Кр̣ш̣н̣а, вместо да се оттеглим в уединение и да имитираме Кр̣ш̣н̣а съзнание. Тук Арджуна е съветван да действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание, следвайки примера на предишните ученици на Бога, като Вивасван – бога на Слънцето, както вече беше споменато. Върховният помни всички свои минали дейности, както и тези на личностите, действали в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Затова Той препоръчва дейностите на Вивасван, който е научил това изкуство лично от Бога преди милиони години. Такива ученици на Бог Кр̣ш̣н̣а са наречени тук освободени души, защото в миналото са изпълнявали задължения, възложени им от Кр̣ш̣н̣а.