Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.13

Текст

ча̄тур-варн̣ям мая̄ ср̣ш̣т̣ам
гун̣а-карма-вибха̄гашах̣
тася карта̄рам апи ма̄м
виддхй акарта̄рам авяям

Дума по дума

ча̄тух̣-варн̣ям – четирите съсловия в човешкото общество; мая̄ – от мен; ср̣ш̣т̣ам – създадени; гун̣а – по качество; карма – и дейност; вибха̄гашах̣ – от гледна точка на разделението; тася – на това; карта̄рам – бащата; апи – въпреки че; ма̄м – мен; виддхи – ти трябва да знаеш; акарта̄рам – като не е извършител; авяям – непроменен.

Превод

В съответствие с трите гун̣и на материалната природа и дейностите, свързани с тях, Аз създадох четирите съсловия в човешкото общество. Аз съм създателят на тази система, но знай, че Аз не съм извършителят, защото съм неизменен.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Бог е създателят на всичко съществуващо. Всичко се поражда и поддържа от него и след унищожението на материалния свят всичко се връща в него. Следователно Той е създателят и на четирите социални класи в обществото, като се започне с класата на интелигенцията – бра̄хман̣ите, наречени така, защото се намират в гун̣ата на доброто. Следва класата на управляващите – кш̣атриите; те се намират в гун̣ата на страстта. Търговците, наречени вайши, са под смесеното влияние на гун̣ите на страстта и невежеството, а шӯдрите, работниците, са под влияние на гун̣ата на невежеството. Макар че Бог Кр̣ш̣н̣а е създател на четирите съсловия, Той не принадлежи към никое от тях, защото не е една от обусловените души, съставляващи човешкото общество. Човешкото общество е подобно на всяко друго животинско общество, но за да издигне хората над равнището на животните, Бог е създал изброените по-горе социални класи за постепенно развитие на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Склонността към всяка дейност се определя от гун̣ите на материалната природа, които човек е придобил. Характерните признаци, съответстващи на различните гун̣и, са описани в осемнайсета глава на тази книга. Но личността в Кр̣ш̣н̣а съзнание превъзхожда даже бра̄хман̣ите. Въпреки че бра̄хман̣ите би трябвало да притежават качества, предполагащи познаването на Брахман – Върховната Абсолютна Истина, повечето от тях се докосват само до безличностното проявление на Бог Кр̣ш̣н̣а. Но този, който премине отвъд ограниченото познание на бра̄хман̣ите и достигне знанието за Върховната Божествена Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, става Кр̣ш̣н̣а осъзнат или с други думи – Ваиш̣н̣ава. Кр̣ш̣н̣а съзнание включва в себе си знание за всички пълни въплъщения на Кр̣ш̣н̣а: Ра̄ма, Нр̣симха, Вара̄ха и т.н. И както Кр̣ш̣н̣а е трансцендентален към системата от четири подразделения на човешкото общество, така и Кр̣ш̣н̣а осъзнатата личност е трансцендентална спрямо всички съсловия и социални групи, независимо дали става въпрос за общност, нация или биологични видове.