Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.27

Текст

пракр̣тех̣ крияма̄н̣а̄ни
гун̣аих̣ карма̄н̣и сарвашах̣
аханка̄ра-вимӯд̣ха̄тма̄
карта̄хам ити маняте

Дума по дума

пракр̣тех̣ – на материалната природа; крияма̄н̣а̄ни – се извършва; гун̣аих̣ – от гун̣ите; карма̄н̣и – дейности; сарвашах̣ – всички видове; аханка̄ра-вимӯд̣ха – объркана от фалшиво его; а̄тма̄ – душата; карта̄ – извършител; ахам – аз; ити – по такъв начин; маняте – мисли.

Превод

Заблудена от фалшивото его, душата се мисли за извършител на дейностите, които всъщност се осъществяват от трите гун̣и на материалната природа.

Коментар

Ако двама души, единият с Кр̣ш̣н̣а съзнание, а другият с материално съзнание, извършват една и съща работа, външно може да изглежда, че действат еднакво, но всъщност в тяхното положение има огромна разлика. Под влияние на фалшивото его човекът с материално съзнание мисли, че той е извършителят на всичко. Той не знае, че тялото му е механизъм, създаден от материалната природа, а тя е енергия на Върховния Бог. Материалистът не подозира, че в крайна сметка е под контрола на Кр̣ш̣н̣а. Воден от фалшивото его, той се смята за независим в своите действия и това е ярка проява на невежеството му. Той не знае, че неговите грубо и фино тяло са сътворени от материалната природа по волята на Бога и поради това физическите и умствените му дейности трябва да са посветени на Кр̣ш̣н̣а, в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Върховният Бог е познат още и като Хр̣ш̣ӣкеша – господарят на сетивата на материалното тяло, но невежият е забравил това, защото с продължителната неправилна употреба на сетивата за наслаждение той се е оказал във властта на фалшивото его, забравил вечната си връзка с Кр̣ш̣н̣а.