Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.21

Текст

яд яд а̄чарати шреш̣т̣хас
тат тад еветаро джанах̣
са ят прама̄н̣ам куруте
локас тад анувартате

Дума по дума

ят ят – каквото и; а̄чарати – прави; шреш̣т̣хах̣ – почитаният водач; тат – това; тат – и само това; ева – със сигурност; итарах̣ – обикновеният; джанах̣ – човек; сах̣ – той; ят – който и да е; прама̄н̣ам – пример; куруте – извършва; локах̣ – целият свят; тат – този; анувартате – следва.

Превод

Каквото направи един велик човек, обикновените хора го следват. И каквито норми установи с поведението си, към тях се придържа целият свят.

Коментар

Хората винаги се нуждаят от лидер, който да ги учи с личния си пример. Един лидер не може да учи хората да не пушат, ако той самият пуши. Бог Чайтаня казва, че учителят трябва да се превърне в образец за подражание, преди да е започнал да обучава когото и да било. Такъв образец се нарича а̄ча̄ря – идеалният учител. Той трябва да следва принципите на ша̄стрите (писанията), за да обучава хората. Учителят няма право да установява собствени правила, противоречащи на принципите в свещените писания. Свещените писания, като Ману самхита̄ и други подобни, са приети за основни книги с наставления за човешкото общество. Затова учението на един лидер трябва да се основава на предписаното в тези общоприети ша̄стри. Този, който се стреми към съвършенство, е длъжен да се придържа към установени от великите учители правила. Шрӣмад Бха̄гаватам също потвърждава, че трябва да се върви по стъпките на великите предани – това е пътят към духовното осъзнаване. Царят или държавният глава, бащата и учителят в училище са считани за естествени водачи на хората. Всички те носят огромна отговорност за съдбата на тези хора. Затова трябва да са добре запознати с моралните и духовните закони, изложени в свещените книги.