Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.1

Текст

арджуна ува̄ча
джя̄ясӣ чет карман̣ас те
мата̄ буддхир джана̄рдана
тат ким карман̣и гхоре ма̄м
нийоджаяси кешава

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; джя̄ясӣ – по-добре; чет – ако; карман̣ах̣ – от плодоносна дейност; те – от теб; мата̄ – се счита; буддхих̣ – интелигентност; джана̄рдана – о, Кр̣ш̣н̣а; тат – затова; ким – защо; карман̣и – в действие; гхоре – ужасно; ма̄м – мен; нийоджаяси – въвличаш; кешава – о, Кр̣ш̣н̣а.

Превод

Арджуна каза: О, Джана̄рдана, о, Кешава, защо искаш да ме въвлечеш в тази ужасна война, щом мислиш, че интелигентността е по-добра от плодоносната дейност?

Коментар

В предишната глава Върховната Божествена Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, описа подробно природата на душата, за да спаси близкия си приятел Арджуна от океана на материалната скръб. За духовно познание Той му препоръча пътя на буддхи йога, т.е. Кр̣ш̣н̣а съзнание. Понякога погрешно се смята, че Кр̣ш̣н̣а съзнание означава пасивност. Под влияние на такова неправилно разбиране, често се случва човек да се оттегли на свято място с намерението да стане напълно Кр̣ш̣н̣а осъзнат, като повтаря святото име на Бога в уединение. Но уединението не се препоръчва на необучения във философията на Кр̣ш̣н̣а съзнание, защото всичко, което той би могъл да постигне, е евтината почит на наивните хора. Арджуна също мисли, че буддхи йога – Кр̣ш̣н̣а съзнание, или използване на интелигентността за напредък в духовното знание – означава оттегляне от активния живот, аскетизъм и въздържание на усамотено място. С други думи, той иска да избегне сражението, като използва за претекст Кр̣ш̣н̣а съзнание. Но понеже е искрен ученик, излага проблема си пред своя учител Кр̣ш̣н̣а и пита как е най-добре да постъпи. В отговор в настоящата трета глава Бог Кр̣ш̣н̣а подробно обяснява какво представлява карма йога – работата в Кр̣ш̣н̣а съзнание.