Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.72

Текст

еш̣а̄ бра̄хмӣ стхитих̣ па̄ртха
наина̄м̇ пра̄пя вимухяти
стхитва̄ся̄м анта-ка̄ле 'пи
брахма-нирва̄н̣ам р̣ччхати

Дума по дума

еш̣а̄ – това; бра̄хмӣ – духовно; стхитих̣ – положение; па̄ртха о, сине на Пр̣тха̄; на – никога; ена̄м – това; пра̄пя – постигайки; вимухяти – объркан; стхитва̄ – установен; ася̄м – в това; анта-ка̄ле – в края на живота; апи – също; брахма-нирва̄н̣ам – духовното царство на Бога; р̣ччхати – достига.

Превод

Такъв е пътят на духовния и благочестив живот – постигайки го, човек не е объркан. Ако е установен така и в мига на смъртта, той ще влезе в царството на Бога.

Пояснение

Човек може да постигне Кр̣ш̣н̣а съзнание, или божествен живот изведнъж, в един миг, или да не постигне това състояние дори след милиони животи. Това е само въпрос на разбиране и приемане на факта. Кхат̣ва̄нга Маха̄ра̄джа постига това ниво броени минути преди смъртта си, като се отдава на Кр̣ш̣н̣а. Нирва̄н̣а означава прекратяване на материалното съществуване. Според будистката философия, когато материалният живот приключи, ни очаква само пустота. Но Бхагавад-гӣта̄ учи на нещо друго. Истинският живот започва с края на материалния живот. За грубите материалисти е достатъчно да знаят, че трябва просто да изживеят този материален живот, но за духовно напредналите личности има и друго съществуване, освен материалното. Ако има щастието да стане Кр̣ш̣н̣а осъзнат, преди да свърши сегашният му живот, човек веднага достига нивото брахма нирва̄н̣а. Няма разлика между царството на Бога и преданото служене на Бога. Тъй като и двете се намират на абсолютно равнище, този, който е зает с трансцендентално любовно служене, е постигнал духовното царство. Дейностите в материалния свят са предназначени за сетивно наслаждение, докато в духовния свят дейностите са в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Постигането на Кр̣ш̣н̣а съзнание още в сегашния живот означава директно постигане на Брахман и Кр̣ш̣н̣а осъзнатият със сигурност вече се намира в царството на Бога.

Брахман е противоположен на материята. Следователно бра̄хмӣ стхити означава „извън сферата на материалните дейности“. В Бхагавад-гӣта̄ преданото служене на Бога се счита за освобождение (са гун̣а̄н саматӣтяита̄н брахма-бхӯя̄я калпате). Ето защо бра̄хмӣ стхити е освобождение от материалното робство.

Шрӣла Бхактивинода Т̣ха̄кура пише, че втора глава на Бхагавад-гӣта̄ представя накратко съдържанието на цялото произведение. Карма йога, гя̄на йога и бхакти йога са основните теми в Бхагавад-гӣта̄. Във втора глава се обяснява подробно карма йога и гя̄на йога и накратко бхакти йога; това е и съдържанието на цялата книга.

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху втора глава на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄, озаглавена „Обобщено съдържание на Бхагавад-гӣта̄“.