Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.67

Текст

индрия̄н̣а̄м хи чарата̄м
ян мано 'нувидхӣяте
тад ася харати прагя̄м
ва̄юр на̄вам ива̄мбхаси

Дума по дума

индрия̄н̣а̄м – на сетивата; хи – със сигурност; чарата̄м – докато блуждаят; ят – с които; манах̣ – умът; анувидхӣяте – става постоянно завладян; тат – това; ася – неговият; харати – отнема; прагя̄м – интелигентност; ва̄юх̣ – вятър; на̄вам – лодка; ива – като; амбхаси – по водата.

Превод

Както силният вятър отнася лодката във водата, така дори само едно от блуждаещите сетива, върху което се съсредоточи умът, може да отнесе интелигентността на човека.

Коментар

Докато всички сетива на предания не бъдат заети със служене на Бога, дори само едно от тях, търсещо материални удоволствия, може да го отклони от пътя на духовния напредък. Както стана ясно от примера с живота на Маха̄ра̄джа Амбарӣш̣а, всички сетива трябва да бъдат заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, защото това е правилният метод за контрол над ума.