Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.58

Текст

яда̄ самхарате ча̄ям
кӯрмо 'нга̄нӣва сарвашах̣
индрия̄н̣ӣндрия̄ртхебхяс
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄

Дума по дума

яда̄ – когато; самхарате – отдръпва; ча – и; аям – той; кӯрмах̣ – костенурка; анга̄ни – крайници; ива – както; сарвашах̣ – всички; индрия̄н̣и – сетива; индрия-артхебхях̣ – сетивните обекти; тася – неговото; прагя̄ – съзнание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

Превод

Този, който може да отдръпва сетивата си от сетивните обекти, както костенурката прибира крайниците си в черупката, е твърдо установен в съвършено съзнание.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ:<~>Критерий, че някой е йогӣ, предан или себеосъзнат, е способността му да контролира сетивата си. Повечето хора са слуги на сетивата си, водени от техните импулси. Това е отговорът на въпроса как се държи един йогӣ. Сетивата се сравняват с отровни змии. Те се стремят да действат свободно, без никакви ограничения. Един йогӣ или предан, трябва да бъде много силен, за да държи под контрол тези змии – както змиеукротителят. Той не им позволява да действат независимо. В писанията има много препоръки какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Докато не е способен да следва тези предписания, ограничаващи сетивните удоволствия, човек не може да е устойчив в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Примерът с костенурката, даден тук, е много подходящ. Костенурката може да скрие крайниците си в черупката и когато е нужно, отново да ги извади навън. Така и Кр̣ш̣н̣а осъзнатият използва сетивата си само за да служи на Бога, а иначе ги отдръпва от сетивните обекти. Арджуна е съветван да използва сетивата си за служене, а не за свое наслаждение. Сетивата, насочени към предано служене, са като прибраните крайници на костенурката.