Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.49

Текст

дӯрен̣а хй аварам карма
буддхи йога̄д дханан̃-джая
буддхау шаран̣ам анвиччха
кр̣пан̣а̄х̣ пхала-хетавах̣

Дума по дума

дӯрен̣а – изостави надалеч; хи – сигурно; аварам – нисш; карма – дейност; буддхи йога̄т – чрез силата на Кр̣ш̣н̣а съзнание; дханам-джая – о, завоевателю на богатства; буддхау – с такова съзнание; шаран̣ам – пълно отдаване; анвиччха – стреми се; кр̣пан̣а̄х̣ – скъперници; пхала-хетавах̣ – желаещите плодоносни резултати.

Превод

О, Дханан̃джая, служи предано и стой надалеч от нисши дейности; с такова съзнание се отдай на Бога. Тези, които искат да се наслаждават на плодовете от труда си, са скъперници.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който осъзнае органично присъщата си позиция на вечен слуга на Бога, изоставя всички задължения, освен дейността в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Както беше обяснено, буддхи йога означава трансцендентално любовно служене на Бога. Това предано служене е правилният начин на действие за живото същество. Само скъперниците желаят да се наслаждават на плодовете от работата си и така се оплитат още повече в мрежата на материалното съществуване. С изключение на работата, вършена в Кр̣ш̣н̣а съзнание, всички други дейности са нисши, защото обвързват извършителя в цикъла на раждането и смъртта. Затова човек не бива да става причина на дейността. Всичко трябва да се върши в Кр̣ш̣н̣а съзнание за удовлетворение на Кр̣ш̣н̣а. Скъперниците не знаят как да използват богатствата, получени от съдбата или спечелени с упорит труд. Трябва да употребим цялата си енергия, работейки в Кр̣ш̣н̣а съзнание, и това ще направи живота ни успешен. Но окаяните хора, като скъперници, не отдават човешката си енергия в служене на Бога.