Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.40

Текст

неха̄бхикрама-на̄шо 'сти
пратява̄йо на видяте
св-алпам апй ася дхармася
тра̄яте махато бхая̄т

Дума по дума

на – няма; иха – в тази йога; абхикрама – в усилието; на̄шах̣ – загуба; асти – има; пратява̄ях̣ – намаляване; на – никога; видяте – има; су-алпам – малко; апи – въпреки че; ася – от това; дхармася – работа; тра̄яте – освобождава; махатах̣ – от много голяма; бхая̄т – опасност.

Превод

Тези усилия не са напразни, нищо не се губи – дори малкият напредък по този път закриля човека от най-големи опасности и страхове.

Коментар

Дейността в Кр̣ш̣н̣а съзнание или действието за Кр̣ш̣н̣а без очакване на сетивно удовлетворение – това е най-висшата духовна дейност. Дори едно малко начало на такава дейност не среща пречки и това малко начало никога не се губи. Всяка работа, започната в материалния живот, трябва да бъде завършена, в противен случай усилията пропадат. А работата, започната в Кр̣ш̣н̣а съзнание, има вечен резултат, дори да не бъде завършена. Извършващият тази работа не губи нищо, дори да не я доведе докрай. Един процент в Кр̣ш̣н̣а съзнание донася траен резултат, така че на следващия етап се започва с два процента, докато в материалните дейности, ако не успеем сто процента, нямаме успех. Например Аджа̄мила изпълнявал задълженията си само с няколко процента Кр̣ш̣н̣а съзнание, но по милостта на Бога резултатът, на който се радвал в края, бил стопроцентов. В тази връзка има хубав стих в Шрӣмад Бха̄гаватам (1.5.17):

тяктва̄ сва-дхармам чаран̣а̄мбуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато яди
ятра ква ва̄бхадрам абхӯд амуш̣я ким
ко ва̄ртха а̄пто 'бхаджата̄м сва-дхарматах̣

„Ако някой изостави предписания си дълг и работи в Кр̣ш̣н̣а съзнание, а след това се провали, защото не е завършил работата си, какво ще загуби? И какво ще спечели човек, ако безупречно изпълнява материалните си дейности?“ Или както казват християните: „Каква полза има човек, ако спечели целия свят, но загуби вечната си душа?“.

Материалните дейности и резултатите от тях свършват заедно със смъртта на тялото. Но действията, извършени в Кр̣ш̣н̣а съзнание, отново ще доведат човека до Кр̣ш̣н̣а съзнание дори след като остави сегашното си тяло. Той може да е уверен поне в това, че в следващия си живот ще получи възможност да се роди в семейство на високообразован бра̄хман̣а или в богато аристократично семейство, което ще му позволи да продължи духовния си път. В това е уникалната особеност на дейността, извършена в Кр̣ш̣н̣а съзнание.