Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.33

Текст

атха чет твам имам̇ дхармям̇
сан̇гра̄мам̇ на кариш̣яси
татах̣ сва-дхармам̇ кӣртим̇ ча
хитва̄ па̄пам ава̄псяси

Дума по дума

атха – следователно; чет – ако; твам – ти; имам – това; дхармям – като религиозен дълг; сан̇гра̄мам – като се сражаваш; на не; кариш̣яси – извършваш; татах̣ – тогава; сва-дхармам – твоят религиозен дълг; кӣртим – репутация; ча – също; хитва̄ – като изгубва; па̄пам – последица от грехове; ава̄псяси – ще получиш.

Превод

Но ако не изпълниш религиозния дълг да се сражаваш, ще си навлечеш греха от този отказ и ще загубиш славата си на воин.

Пояснение

Арджуна е прочут воин, спечелил слава в битки с много велики полубогове, сред които самия Бог Шива. Той се сражавал с предрешения като ловец Бог Шива, победил го, с което му доставил огромно удоволствие, и като награда получил оръжие, наречено па̄шупата астра. Всички знаели, че Арджуна е велик воин. Дори Дрон̣а̄ча̄ря му дал благословията си и му връчил специално оръжие, с което би могъл да убие учителя си. Много велики воини признавали бойните му заслуги, в това число и неговият баща Индра, царят на рая. Ако напусне сражението, той не само ще наруши дълга си на кш̣атрия, но и ще изгуби цялата си слава и добро име, и така ще проправи пътя си към ада. С други думи, той ще отиде в ада не ако се сражава, а ако не се сражава.