Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.3

Текст

клаибям ма̄ сма гамах̣ па̄ртха
наитат твайи упападяте
кш̣удрам хр̣дая-даурбалям
тяктвоттиш̣т̣ха паран-тапа

Дума по дума

клаибям – безсилие; ма̄ сма – не; гамах̣ – като се отдава на; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; на – никога; етат – това; твайи – на теб; упападяте – подобава; кш̣удрам – незначителен; хр̣дая – на сърцето; даурбалям – слабост; тяктва̄ – като изоставя; уттиш̣т̣ха стани; парам-тапа – о, ти, усмирителю на враговете.

Превод

О, сине на Пр̣тха̄, не се поддавай на това унизително безсилие. То не ти подобава! Изостави тази дребнава слабост на сърцето и се изправи, о, усмирителю на враговете.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е наречен син на Пр̣тха̄, която е сестра на Васудева, бащата на Кр̣ш̣н̣а. С други думи, Арджуна има кръвна връзка с Кр̣ш̣н̣а. Ако синът на един кш̣атрия отказва да се сражава, той е кш̣атрия само на думи и ако синът на един бра̄хман̣а действа неблагочестиво, той е бра̄хман̣а само на думи. Такива кш̣атрии и бра̄хман̣и са недостойни синове на бащите си. Кр̣ш̣н̣а не иска Арджуна да стане недостоен син на кш̣атрия. Арджуна е негов най-близък приятел и затова Кр̣ш̣н̣а непосредствено го напътства в колесницата. Но въпреки тези привилегии, ако напусне сражението, Арджуна ще извърши позорно дело. По тази причина Кр̣ш̣н̣а нарича поведението му недостойно. Арджуна би могъл да изтъкне, че напуска сражението от великодушие към многоуважавания Бхӣш̣ма и роднините си, но Кр̣ш̣н̣а счита това за обикновена слабост. Никой авторитет не би одобрил такова поведение. Ето защо, подобно великодушие или псевдо ненасилие не подобава на личности, които като Арджуна, действат под непосредственото ръководство на Кр̣ш̣н̣а.