Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.27

Текст

джа̄тася хи дхруво мр̣тюр
дхрувам джанма мр̣тася ча
тасма̄д апариха̄рйе 'ртхе
на твам шочитум архаси

Дума по дума

джа̄тася – за родения; хи – несъмнено; дхрувах̣ – факт; мр̣тюх̣ смърт; дхрувам – това също е факт; джанма – раждане; мр̣тася от умрелия; ча – също; тасма̄т – следователно; апариха̄рйе – за неизбежното; артхе – всъщност; на – не; твам – ти; шочитум да скърбиш; архаси – заслужава.

Превод

За всеки, който се е родил, е сигурно, че ще умре и след смъртта ще се роди отново. Ето защо в неизбежното изпълнение на своя дълг не бива да скърбиш.

Коментар

Дейностите на човек предопределят следващото му раждане. След като завърши поредния етап от дейности, той трябва да срещне смъртта, за да се роди отново и да започне нов етап. Така се върти в безкраен цикъл на раждане и смърт без надежда за освобождение. Този кръговрат не оправдава войните и ненужното избиване на хора и животни. Но в същото време насилието и войната са неизбежни фактори за запазване реда и законността в човешкото общество.

По волята на Върховния сражението при Курукш̣етра е било неизбежно, а да се сражава за справедлива кауза, е дълг на всеки кш̣атрия. Защо Арджуна се плаши от смъртта и оплаква роднините си, щом изпълнява дълга си? Той не нарушава закона и не извършва грях, от чиито последствия толкова се страхува. Дори да не изпълни дълга си, пак не би могъл да предотврати смъртта на своите роднини, а грешният избор би го довел до падение.