Skip to main content

ТЕКСТ 7

VERŠ 7

Текст

Verš

ниятася ту сання̄сах̣
карман̣о нопападяте
моха̄т тася паритя̄гас
та̄масах̣ парикӣртитах̣
niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Дума по дума

Synonyma

ниятася – предписани; ту – но; сання̄сах̣ – отречение; карман̣ах̣ – от дейности; на – никога; упападяте – е заслужено; моха̄т – от илюзия; тася – от тях; паритя̄гах̣ – отречение; та̄масах̣ – в гун̣ата на невежеството; парикӣртитах̣ – се казва.

niyatasya — predpísané; tu — ale; sannyāsaḥ — odriekanie; karmaṇaḥ — činy; na — nikdy; upapadyate — zaslúžia si; mohāt — z ilúzie; tasya — z ktorých; parityāgaḥ — odriekanie; tāmasaḥ — v kvalite nevedomosti; parikīrtitaḥ — pripisuje sa.

Превод

Překlad

Предписаните задължения никога не бива да се изоставят. Ако поради илюзия човек престане да ги изпълнява, такова отречение е в гун̣ата на невежеството.

Predpísaných povinností by sa nikto nemal zriekať. Ak sa niekto pod vplyvom nevedomosti odchýli od svojich predpísaných povinností, pripisuje sa také odriekanie kvalite nevedomosti.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Дейностите за материално наслаждение трябва да се изоставят, но тези, които подпомагат духовното развитие – като например приготвяне на храна за Върховния Бог, предлагането ѝ на Господа, а след това приемане на храната – се препоръчват. Казва се, че личност, отрекла се от света, не трябва да готви за себе си. Готвенето за себе си се забранява, но не се забранява готвенето за Върховния Бог. По същия начин един сання̄сӣ може да извършва сватбена церемония, за да помогне на ученика си да напредва в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Ако някой отхвърля такива дейности, трябва да знаем, че той действа в гун̣ата на мрака.

Človek sa musí zriecť činností, cieľom ktorých je hmotné uspokojenie. Namiesto toho sa mu odporúčajú činnosti, ktoré ho povýšia k duchovným aktivitám, ako napríklad príprava a obetovanie jedla Kṛṣṇovi a nakoniec prijímanie takéhoto jedla. Hovorí sa, že človek v životnom štádiu odriekania si nemá pripravovať jedlo sám pre seba. Varenie jedla pre vlastný pôžitok je zakázané, ale nie je zakázané pripravovať jedlo pre Pána. Podobne môže sannyāsī vykonať svadobný obrad, aby pomohol svojmu žiakovi v pokroku vo vedomí Kṛṣṇu. Ak sa niekto zrieka takých činností, mal by vedieť, že koná v kvalite nevedomosti.