Skip to main content

ТЕКСТ 7

TEXT 7

Текст

Tekst

ниятася ту сання̄сах̣
карман̣о нопападяте
моха̄т тася паритя̄гас
та̄масах̣ парикӣртитах̣
niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Дума по дума

Synonyms

ниятася – предписани; ту – но; сання̄сах̣ – отречение; карман̣ах̣ – от дейности; на – никога; упападяте – е заслужено; моха̄т – от илюзия; тася – от тях; паритя̄гах̣ – отречение; та̄масах̣ – в гун̣ата на невежеството; парикӣртитах̣ – се казва.

niyatasya — ettekirjutatud; tu — aga; sannyāsaḥ — loobumus; karmaṇaḥ — tegevuste; na — mitte kunagi; upapadyate — on välja teenitud; mohāt — illusiooni poolt; tasya — nende; parityāgaḥ — loobumus; tāmasaḥ — teadmatuse guṇas; parikīrtitaḥ — kuulutatakse.

Превод

Translation

Предписаните задължения никога не бива да се изоставят. Ако поради илюзия човек престане да ги изпълнява, такова отречение е в гун̣ата на невежеството.

Ettekirjutatud kohustustest ei tohi kunagi loobuda. Kui inimene illusiooni tõttu oma ettekirjutatud kohustuste täitmisest loobub, tunnistatakse tema loobumus teadmatuse guṇasse kuuluvaks.

Коментар

Purport

Дейностите за материално наслаждение трябва да се изоставят, но тези, които подпомагат духовното развитие – като например приготвяне на храна за Върховния Бог, предлагането ѝ на Господа, а след това приемане на храната – се препоръчват. Казва се, че личност, отрекла се от света, не трябва да готви за себе си. Готвенето за себе си се забранява, но не се забранява готвенето за Върховния Бог. По същия начин един сання̄сӣ може да извършва сватбена церемония, за да помогне на ученика си да напредва в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Ако някой отхвърля такива дейности, трябва да знаем, че той действа в гун̣ата на мрака.

Materiaalse rahulduse nimel töötamisest tuleb loobuda, kuid tegevused, mis tõstavad inimese vaimsete tegevuste tasandile, nagu näiteks Kõigekõrgema Jumala heaks toidu valmistamine, Talle selle toidu pakkumine, ning seejärel selle toidu söömine, on soovitatavad. Öeldakse, et loobumuslikku elukorraldust järgiv inimene ei tohi iseendale süüa valmistada. Iseenese jaoks söögi valmistamine on keelatud, toitu tuleb valmistada Kõigekõrgemale Jumalale. Samuti võib sannyāsī läbi viia pulmatseremoonia, aitamaks oma õpilasel Kṛṣṇa teadvuses edasi areneda. Kui inimene sellistest tegevustest loobub, tuleb mõista, et ta tegutseb pimeduse guṇa mõju all.