Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.60

Текст

свабха̄ва-джена каунтея
нибаддхах̣ свена карман̣а̄
картум неччхаси ян моха̄т
кариш
̣ясй авашо 'пи тат

Дума по дума

свабха̄ва-джена – породена от природата ти; каунтея – о, сине на Кунтӣ; нибаддхах̣ – обусловена; свена – от твоята собствена; карман̣а̄ – дейност; картум – да правиш; на – не; иччхаси – искаш; ят – това, което; моха̄т – от илюзия; кариш̣яси – ще правиш; авашах̣ – против волята си; апи – дори; тат – това.

Превод

Сега, повлиян от илюзията, ти отказваш да действаш под мое ръководство. Но все едно, ще трябва да действаш, подтикван от собствената си природа, о, сине на Кунтӣ.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Ако отказва ръководството на Бога, човек е принуден да действа от гун̣ите, в които се намира. Всеки е под влияние на определена комбинация от гун̣ите на природата и действа по определен начин. Но този, който доброволно приеме ръководството на Върховния Бог, се прославя.