Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Tekst

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Synoniemen

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — al deze; api — zeker; tu — maar; karmāṇi — activiteiten; saṅgam — omgang; tyaktvā — onthechtend; phalāni — resultaten; ca — en; kartavyāni — moeten uit plicht worden gedaan; iti — zo; me — Mijn; pārtha — o zoon van Pṛthā; niścitam — beslist; matam — mening; uttamam — de beste.

Превод

Vertaling

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Al deze activiteiten moeten zonder gehechtheid en zonder enige verwachting van resultaten worden verricht. Ze moeten uit plichtsbesef verricht worden, o zoon van Pṛthā. Dat is mijn definitieve mening.

Коментар

Betekenisverklaring

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

Ook al zijn alle offers zuiverend, men moet ze niet verrichten met het oog op het resultaat ervan. Met andere woorden, alle offers die bedoeld zijn voor materiële vooruitgang in het leven, moeten worden opgegeven, maar offers die het bestaan zuiveren en iemand tot het spirituele niveau verheffen, moeten niet worden gestopt. Alles wat tot Kṛṣṇa-bewustzijn leidt, moet worden aangemoedigd. In het Śrīmad-Bhāgavatam wordt ook gezegd dat iedere activiteit die tot devotionele dienst aan de Heer leidt, aanvaard moet worden. Dat is het hoogste criterium voor religie. Een toegewijde van de Heer moet alle soorten activiteiten, offers of vrijgevigheid aanvaarden die hem zullen helpen in zijn devotionele dienst aan de Heer.