Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Tekstas

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Synonyms

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — visus šiuos; api — tikrai; tu — tačiau; karmāṇi — veiksmus; saṅgam — ryšio; tyaktvā — atsižadėjus; phalāni — rezultatais; ca — taip pat; kartavyāni — turi būti atlikta, kaip pareiga; iti — taip; me — Mano; pārtha — o Pṛthos sūnau; niścitam — aiški; matam — nuomonė; uttamam — geriausia.

Превод

Translation

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Tuos veiksmus, o Pṛthos sūnau, reikia atlikti be potraukio, nesitikint atpildo ir iš pareigos. Tokia galutinė Mano nuomonė.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

KOMENTARAS: Nors visos aukos apvalo, jas atnašaujant nereikia tikėtis jokių rezultatų. Žodžiu, reikėtų atsisakyti bet kokių aukų, kurių tikslas tėra padaryti pažangą materialaus gyvenimo srityje, tačiau nereikia atmesti aukų, kurios apvalo būtį ir padeda pakilti iki dvasinio lygio. Skatintina viskas, kas priartina prie Kṛṣṇos sąmonės. „Śrīmad-Bhāgavatam“ taip pat sakoma, kad reikia atlikti bet kokį veiksmą, artinantį prie pasiaukojimo tarnystės Viešpačiui. Toks aukščiausias religijos kriterijus. Viešpaties bhaktas turi imtis bet kokio darbo, aukos ar labdaros, jei ji padeda pasiaukojamai tarnauti Viešpačiui.