Skip to main content

ТЕКСТ 6

第6節

Текст

テキスト

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Synonyms

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — これら全て; api — 確かに; tu —しかし; karmāṇi — 活動; sańgam — 交際; tyaktvā — 放棄すること;phalāni — 結果; ca —もまた; kartavyāni — 義務としてされるべきである; iti — このように; me —私の; pārtha — プリターの息子よ;niścitam — 確かな; matam — 意見; uttamam — 最古のもの

Превод

Translation

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

これらの全活動は執着や結果の期待を持たずに行うべきである。おおプリターの子よ、義務としてそれを行いなさい。これが私の最終意見だ。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

全ての供儀は浄化作用を持つが、供儀の履行によるいかなる結果も私たちは期待してはならない。つまり物質的に向上するための供儀は放棄すべきだが、私たちを浄化し、精神的段階に高める供儀は放棄すべきではない。人を献身奉仕に導く活動は受け入れるべきというのが最高の宗教的基準である。献身奉仕を助ける活動なら、供儀であれ布施であれ、いかなる活動も受け入れるべきである。