Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Verš

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Synonyma

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — tyto všechny; api — jistě; tu — ale; karmāṇi — činnosti; saṅgam — styk; tyaktvā — zříkající se; phalāni — výsledky; ca — také; kartavyāni — mají být konány jako povinnost; iti — tak; me — Moje; pārtha — ó synu Pṛthy; niścitam — rozhodující; matam — mínění; uttamam — nejlepší.

Превод

Překlad

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Všem těmto činnostem se je třeba věnovat bez připoutanosti či jakéhokoliv očekávání výsledku. Je nutné to vše konat jako povinnost, synu Pṛthy. To je Můj rozhodující úsudek.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

I když všechny oběti očišťují, nikdo nemá od jejich konání očekávat jakékoli výsledky. Jinými slovy — je třeba se zříci všech obětí, jež mají přinést hmotný pokrok, ale od obětí, které bytostně očišťují a pozvedají na duchovní úroveň, se nemá nikdy upustit. Vše, co ústí ve vědomí Kṛṣṇy, je nutné podpořit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je rovněž řečeno, že je třeba se ujmout jakékoliv činnosti, která vede k oddané službě Pánu. To je nejvyšší měřítko náboženství. Oddaný Pána nemá odmítnout žádnou práci, oběť či dobročinnost, která mu pomůže ve vykonávání oddané služby.