Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.42

Текст

шамо дамас тапах̣ шаучам
кш̣а̄нтир а̄рджавам ева ча
гя̄нам вигя̄нам а̄стикям
брахма-карма свабха̄ва-джам

Дума по дума

шамах̣ – умиротворение; дамах̣ – себеконтрол; тапах̣ – въздържание; шаучам – чистота; кш̣а̄нтих̣ – търпимост; а̄рджавам – честност; ева – несъмнено; ча – и; гя̄нам – знание; вигя̄нам – мъдрост; а̄стикям – религиозност; брахма – на един бра̄хман̣а; карма – дълг; свабха̄ва-джам – родени от собствената му природа.

Превод

Умиротворение, себеконтрол, въздържание, чистота, търпимост, честност, знание, мъдрост и религиозност – това са природните качества, с които действат бра̄хман̣ите.