Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.4

Текст

нишчаям шр̣н̣у ме татра
тя̄ге бхарата-саттама
тя̄го хи пуруш̣а-вя̄гхра
три-видхах̣ сампракӣртитах̣

Дума по дума

нишчаям – сигурно; шр̣н̣у – чуй; ме – от мен; татра – в това отношение; тя̄ге – по въпроса за отречението; бхарата-сат-тама – о, най-добър сред Бха̄ратите; тя̄гах̣ – отречение; хи – несъмнено; пуруш̣а-вя̄гхра – о, тигър сред човешките същества; три-видхах̣ – три вида; сампракӣртитах̣ – се заявява.

Превод

О, най-добър сред Бха̄ратите, сега чуй мнението ми за отречението. О, тигър сред хората, в писанията се заявява, че отречението е три вида.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Съществуват различни мнения за отречението, но тук Върховната Божествена Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, излага своята преценка, която трябва да приемем за окончателна. В края на краищата Ведите са различни закони, създадени от Бога. Тук Той присъства лично и думата му е решаваща. Господ казва, че процесът на отречение трябва да се разглежда от гледна точка на гун̣ите на материалната природа, в които се извършва.